Foglalási feltételek

Szállásfoglalási feltételek

Érvényes: 2022.01.01-től visszavonásig

Szálláshelyeink lefoglalása előtt kérem, hogy szíveskedjen elolvasni szállásfoglalási feltételeinket.

  1. Szolgáltatások és árak

A szálláshely leírása a tulajdonos/szállásadó által megadott (interneten, egyéb kiadványokon, hirdetéseken szereplő) adatokon alapszik, valódiságáért a Szállásadó felel.

A Vendég a szolgáltatás igénybevételi szándékát írásban, vagy telefonon jelzi a szállásadónak, melyre a Szállásadó írásban ajánlatot tesz. Az ajánlat elfogadása után a vendég a szálláshelyet a lefoglalt időszakra vonatkozó szállásdíj bruttó értékének 50% -a megfizetésével lefoglalja, melyet bankszámlára történő átutalással egyenlít ki.

A foglaló megérkezéséről a szállásadó elektronikus úton visszajelzést ad a vendég részére. A szállásdíj fennmaradó részét a vendég a helyszínen, megérkezésekor készpénzben egyenlítheti ki.

OTP vagy MKB Szépkártyával történő fizetés esetén a foglaló mértéke szintén 50%, azonban a szállásdíj fennmaradó 50%-át a szálláshelyre történő megérkezést megelőzően köteles a Vendég kiegyenlíteni, a helyszínen ugyanis nincs lehetőség OTP vagy MKB Szépkártyával történő számlakiegyenlítésre.

Devizában történő fizetés esetén a szállásdíj a szálláshely elfoglalásának időpontjában érvényes árfolyam szerint kerül megállapításra.

3 éves kor alatti gyermekek tartózkodása a szálláshelyen díjmentes. Kérésre a Szállásadó babaágyat és babakádat biztosít.

3 és 6 éves kor közötti gyermekekre 1.500 Ft / fő / éj kerül felszámításra.

 

  1. Megérkezés és elutazás

A szálláshely elfoglalása 14 órától 16 óráig felár nélkül lehetséges, a szállás elhagyása legkésőbb de. 10 órakor történik.

A szálláshely a rögzített időponttól eltérő időszakban történő elfoglalása illetve elhagyása esetén 3.000 Ft felár kerül felszámításra.

Amennyiben a vendég a már használatba vett szálláshelyet a megállapodásban szereplő távozási dátumnál korábban kívánja elhagyni, és a távozás okaként nem állapítható meg szállásadó felelőssége, úgy a szálláshely az igénybe nem vett szállás díját nem köteles visszafizetni a vendég részére.

 

  1. Kisállatok a szálláshelyen

A Szálláshelyre kisállat hozható, azonban minden esetben napi 3.000 Ft-os felár kerül felszámításra a kisállat után.

 

  1. Felelősség

A Szállásadó vállalja, hogy a Vendég által lefoglalt szálláshelyet a gondosság keretein belül előkészíti a megállapodás szerinti szolgáltatások teljesítésére.

A Szállásadó köteles dokumentálni a kiadott vendégéjszakákat és a vendégek személyi adatait, ezért a vendég tudomásul veszi, hogy adatait az érkezést követően a szállásadó rendelkezésére bocsátja.

Szállásadó kijelenti, hogy minden személyes adatot, mely a szálláshely igénybevétele kapcsán a szállásadó rendelkezésére áll, csak az ügyfél ügyeinek intézése és a kötelező dokumentáció vezetése céljából használ fel.

A vendég köteles rendeltetésszerűen használni a szálláshelyet, az általa okozott kárt jelentenie kell a szállásadónak, és adott esetben megtéríteni azt.

A vendég, a vele együtt utazók, illetve más vendégeik által a szálláshelyen okozott kárért felel, a szállásadó a vendéget közvetlenül vonhatja felelősségre. Az okozott kár megtérítése a kulcs leadása után készpénzben történik. Amennyiben a szállásadó a vendég által okozott károkat csak annak elutazása után veszi észre, akkor azt a szállásadó utólag számlázza ki.

 

  1. Reklamáció

Amennyiben a vendég a beköltözéskor azt állapítja meg, hogy a szálláshely nem felel meg a leírtaknak (hiányosságot fedez fel), azt köteles azonnal jelenteni a szállásadónak.

A szállásadó köteles a hiányosságot pótolni.

Amennyiben a vendégnek szándékában áll a hiány pótlásának elmulasztása miatt a szálláshelyet elhagyni, a megérkezéskor a szálláshelyet nem elfoglalni, úgy a szállásadó köteles a vendég által előre kifizetett foglalót visszafizetni, és minden segítséget megadni, hogy a vendég az adott településen az eredeti igénylésben szereplő feltételeknek megfelelő szállást kapjon.

 

  1. Visszalépés / Szálláshelyfoglalás megváltoztatása / más vendég részére történő átruházása

A szálláshely végleges lefoglalása attól a naptól számít, amikor a foglaló összege a szálláshelyre megérkezik. Véglegesnek tekinthető a szállásfoglalás abban az esetben is, ha a vendég az általa befizetett foglalóról szóló bizonylat másolatát továbbítja a szállásadó részére elektronikus módon. Minden esetben a bizonylat megérkezésének az időpontja a mérvadó.

A vendég a foglalási szándékától bármikor elállhat, vagy a lefoglalt szálláshely igénybevételének jogát másik személyre átruházhatja.

A visszalépés, szálláshelyfoglalás megváltoztatása vagy másik személyre való átruházás attól a naptól érvényes, amely napon az írásos értesítés a szállásadóhoz beérkezik.

Lemondás esetén, amennyiben a foglaló már átutalás került, a Szállásadó nem köteles a foglalót visszatéríteni. 30 napon belüli lemondás esetén a befizetett foglaló / előleg nem jár vissza.

Az országban a kormány által kihirdetett rendkívüli esemény (természeti katasztrófa, egészségügyi veszélyhelyzet) hatályba lépése esetén a már lefoglalt és kifizetett vagy leelőlegezett szállásfoglalás dátuma módosítható, áthelyezhető.

Amennyiben a Vendég eláll a szállásfoglalási szándékától, akkor a következő költségtérítési díjat köteles fizetni a szállásadó részére.

Meg nem jelenés esetén a szállásadó a szálláshelyet 24 órán keresztül fenntartja, de annak lejárta után kiadhatja.

Amennyiben a bérelt szálláshely a bérlési idő kezdetekor nem állna rendelkezésre, a szállásadó igyekezni fog egy hasonló szálláshelyet rendelkezésre bocsátani. Ha ez nem sikerülne, az egész befizetett összeg visszatérítésre kerül.

Kölcsönös jogigénnyel egyik fél sem élhet.

 

  1. Kárbejelentés / közreműködési kötelezettség bekövetkező károk esetén

Károkat, amelyek az adott szálláshelyen történő tartózkodási idő alatt a vendég által használt helyiségekben keletkeznek, azonnal jelezni kell a szállásadó felé. Amennyiben a vendég hirtelen fellépő műszaki hibát fedez fel, amely az általa használt helyiségekben károsodáshoz vezethet, úgy köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy a kárt elhárítsa vagy a lehető legkisebb mértékűre csökkentse, illetve a zavar kiküszöbölésében közre működjön (pl. vízcsőtörés, berendezés, műszaki cikk meghibásodásának azonnali jelentése a szállásadónak).