Rendezvény Általános Szerződési Feltételek

Rendezvény Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2022.01.01-től visszavonásig

Rendezvényeink lefoglalása előtt kérem, hogy szíveskedjen elolvasni az általános szerződési feltételeinket.

  1. Szolgáltatások és árak

A rendezvény leírása a tulajdonos által megadott (interneten, egyéb kiadványokon, hirdetéseken szereplő, kiadott árajánlatok) adatokon alapszik, valódiságáért a Tulajdonos felel.

A Vendég a szolgáltatás igénybevételi szándékát írásban, vagy telefonon jelzi a tulajdonosnak, melyre a Tulajdonos írásban ajánlatot tesz. Az ajánlat elfogadása után a vendég a rendezvényt a lefoglalt időszakra vonatkozó árajánlati szerinti bruttó értékének 30% -a megfizetésével lefoglalja, melyet bankszámlára történő átutalással egyenlít ki.

A foglaló megérkezéséről a tulajdonos elektronikus úton visszajelzést ad a vendég részére. A rendezvény fennmaradó részét a végleges időpont előtt a vendég 70%-ra egészíti ki, a fennmaradó 30%-ot pedig a rendezvény végén a helyszínen köteles a vendég rendezni.

OTP vagy MKB Szépkártyával történő fizetés esetén szintén a fenti fizetési rendszer a mérvadó.

Devizában történő fizetés esetén a rendezvény időpontjában érvényes árfolyam szerint kerül megállapításra.

  1. Felelősség

A tulajdonos vállalja, hogy a Vendég által lefoglalt rendezvényhelyszínt a gondosság keretein belül előkészíti a megállapodás szerinti szolgáltatások teljesítésére.

A vendég köteles rendeltetésszerűen használni a rendezvényhelyszínt, az általa okozott kárt jelentenie kell a tulajdonosnak, és adott esetben megtéríteni azt.

A vendég, a vele együtt utazók, illetve más vendégeik által a rendezvény helyszínén okozott kárért felel, a tulajdonos a vendéget közvetlenül vonhatja felelősségre. Az okozott kár megtérítése a rendezvény végén készpénzben történik. Amennyiben a tulajdonos a vendég által okozott károkat csak annak elutazása után veszi észre, akkor azt a tulajdonos utólag számlázza ki.

  1. Reklamáció

Amennyiben a vendég érkezéskor azt állapítja meg, hogy a rendezvényhelyszín nem felel meg a leírtaknak (hiányosságot fedez fel), azt köteles azonnal jelenteni a tulajdonosnak.

A tulajdonos köteles a hiányosságot pótolni, amennyiben a kiadott és elfogadott ajánlat szerinti szolgáltatások nem teljesíthetőek a tulajdonos hibájából.

Amennyiben a vendégnek szándékában áll a hiány pótlásának elmulasztása miatt a rendezvényhelyszínt elhagyni, és megérkezéskor a rendezvényhelyszínt nem elfoglalni, úgy a tulajdonos köteles a vendég által előre kifizetett foglalót visszafizetni.

  1. Visszalépés / Lemondás

A rendezvény végleges lefoglalása attól a naptól számít, amikor a foglaló összege a tulajdonos bankszámlájára megérkezik. Véglegesnek tekinthető a foglalás abban az esetben is, ha a vendég az általa befizetett foglalóról szóló bizonylat másolatát továbbítja a tulajdonos részére elektronikus módon. Minden esetben a bizonylat megérkezésének az időpontja a mérvadó.

A vendég a foglalási szándékától bármikor elállhat, vagy a lefoglalt helyszín igénybevételének jogát másik személyre átruházhatja.

A visszalépés, rendezvény megváltoztatása vagy másik személyre való átruházása attól a naptól érvényes, amely napon az írásos értesítés a tulajdonoshoz beérkezik.

30 napon túli lemondás esetén a 30% feletti rész jár vissza, 30 napon belüli lemondás esetén pedig a befizetett összeget a vendég elveszíti.

Az országban a kormány által kihirdetett rendkívüli esemény (természeti katasztrófa, egészségügyi veszélyhelyzet) hatályba lépése esetén a már lefoglalt és kifizetett vagy leelőlegezett rendezvény dátuma módosítható.

Kölcsönös jogigénnyel egyik fél sem élhet.

 

  1. Kárbejelentés / közreműködési kötelezettség bekövetkező károk esetén

Károkat, amelyek az adott rendezvényhelyszínen történő tartózkodási idő alatt a vendég által használt helyiségekben keletkeznek, azonnal jelezni kell a tulajdonos felé. Amennyiben a vendég hirtelen fellépő műszaki hibát fedez fel, amely az általa használt helyiségekben károsodáshoz vezethet, úgy köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy a kárt elhárítsa vagy a lehető legkisebb mértékűre csökkentse, illetve a zavar kiküszöbölésében közre működjön (pl. vízcsőtörés, berendezés, műszaki cikk meghibásodásának azonnali jelentése a tulajdonosnak).